ข่าวประชุม

Home/ข่าวประชุม

❝การประชุมบุคลากรสถาบันภาษา มจร ครั้งที่ 4/2562❞

_________ วันนี้ เวลา 13.00 น. สถาบันภาษาโดยมีพระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันภาษา เป็นประธานในที่ประชุมบุคลากรฯ [...]

❝สถาบันภาษายินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงาน❞

_________ สถาบันภาษา มจร ยินดีต้องรับคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต ประธาน พระมหาชำนาญ มหาชาโน, ดร. [...]

❝ ประชุมคณะกรรมการสถาบันภาษา ครั้งที่ 2/2562❞

_________ วันนี้ เวลา 13.00 น โดยประมาณ สถาบันภาษา มีการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา ครั้งที่ 2 [...]

❝ประชุมคณะกรรมการจัดโครงการ English Camp 4# 2019❞

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. สถาบันภาษา ได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาสำหรับนิสิต ปีงบประมาณ [...]

❝ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา❞

❝ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา❞ _________ บ่ายวันนี้ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษาสมัยสามัญครั้ง ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสถาบันภาษา [...]

“มจร ยกระดับการศึกษาให้เป็นมาตรฐานสากล”

"มจร ยกระดับการศึกษาให้เป็นมาตรฐานสากล" สถาบันภาษา ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลและพัฒนามาตรฐานด้านภาษาของ มจร จัดทดสอบความรู้ภาษาอังกษสำหับผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก มจร นครสวรรค์ วานนี้ (๑ [...]

“เตรียมตัวมาดีมีชัยไปกว่าครึ่ง” เพราะโลกนี้สื่อสารด้วยภาษาเดียวกัน

"เตรียมตัวมาดีมีชัยไปกว่าครึ่ง" เพราะโลกนี้สื่อสารด้วยภาษาเดียวกัน เปิดแล้ว!! สำหรับภาษาอังกฤษทั่วไป (General English) ในหลักสูตร Basic Grammar "เพราะเราเข้าใจพื้นฐานของผู้เรียน" [...]

สถาบันภาษา กำหนดเปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษตามข้อบังคับฯ

สถาบันภาษา กำหนดเปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษตามข้อบังคับฯ ♧ สำหรับนิสิตหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต ♧ สำหรับนิสิตหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต ทั้งส่วนกลาง (วังน้อย) และส่วนภูมิภาค ☆ [...]

“สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ”

“สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ” บ่ายวันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ผู้อำนวยการสถาบันภาษาเป็นประธานกรรมการสอบสัมภาษณ์เพื่อทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของผู้สมัครสอบเข้าเรียนต่อปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา [...]

“บรรยายแก่นิสิตปริญญาเอก”

บ่ายวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. บรรยายพิเศษเรื่องความสำคัญของภาษาอังกฤษ แก่นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา [...]

Go to Top