ข่าวการเรียนการสอน

Home/ข่าวการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษสำหรับการอ่านพระไตรปิฎก (English for Tipitaka Reading Comprehension)

By |2019-11-18T05:18:51+00:00October 22nd, 2019|ข่าวการเรียนการสอน, ข่าวประกาศ|Comments Off on ภาษาอังกฤษสำหรับการอ่านพระไตรปิฎก (English for Tipitaka Reading Comprehension)

ปฏิทินกิจกรรม 2563

By |2019-11-18T05:21:35+00:00October 22nd, 2019|ข่าวการเรียนการสอน, ข่าวกิจกรรม, ข่าวประกาศ|Comments Off on ปฏิทินกิจกรรม 2563

ภาษาอังกฤษสำหรับวิปัสสนาจารย์ (English for Vipassana Instructors)

By |2019-11-18T05:19:14+00:00October 22nd, 2019|ข่าวการเรียนการสอน, ข่าวประกาศ|Comments Off on ภาษาอังกฤษสำหรับวิปัสสนาจารย์ (English for Vipassana Instructors)

❝สถาบันภาษา มจร ร่วมกับ สถาบันวิปัสสนาธุระ จัดงานพิธีปฐมนิเทศหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับ(พระ)วิปัสสนาจารย์ (English for Vipassana Instructors Course)❞

❝สถาบันภาษา มจร ร่วมกับ สถาบันวิปัสสนาธุระ จัดงานพิธีปฐมนิเทศหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับ(พระ)วิปัสสนาจารย์ (English for Vipassana Instructors Course)❞ [...]

❝บรรกาศการเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับ(พระ)วิปัสสนาจารย์ (English for Vipassana Instructors Course)❞

________ บรรยากาศการเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับพระวิปัสสนาจารย์ วันแรก และสิ้นสุดในวันที่ 30 มิ.ย. 2562 รวม 30 ชั่วโมง [...]

❝บรรยกาศการเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับ(พระ)วิปัสสนาจารย์ (English for Vipassana Instructors Course)❞

________ บรรยากาศการเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับพระวิปัสสนาจารย์ วันที่ 28 มิ.ย. 2562 โดย ดร.พินจ์ทอง แมนสุมิตรชัย อาจารย์จากวิทยาลัยพุทะศาสตร์นานาชาติ [...]

❝พิธีปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับพระวิปัสสนาจารย์❞ 

❝พิธีปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับพระวิปัสสนาจารย์❞ English for Vipassana Instructors Course Closing Ceremony ________ วันที่ [...]

❝สถาบันภาษากับการบริการวิชาการ English on Demand❞

_________ สถาบันภาษาเป็นสถานที่จัดการศึกษาและให้บริการทางด้านภาษาแก่นิสิต เจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไป ซึ่งสามารถจัดการศึกษาให้กับบุคคลที่สนใจในภาษานั้นได้ โดยสถาบันภาษามี Private course เพื่อให้บริการแก่นิสิตหรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียนภาษาในหลักสูตรเฉพาะทาง ทั้งยังสามารถกำหนดวันเวลา [...]

Go to Top