ข่าวกิจกรรม

Home/ข่าวกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม 2563

By |2019-11-18T05:21:35+00:00October 22nd, 2019|ข่าวการเรียนการสอน, ข่าวกิจกรรม, ข่าวประกาศ|Comments Off on ปฏิทินกิจกรรม 2563

“อายุวัฒนมงคลผู้อำนวยการสถาบันภาษา”

วันนี้เวลา 09.00 น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มจร คณะสงฆ์วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหารและคณะญาติโยม [...]

By |2019-10-04T05:43:47+00:00October 4th, 2019|ข่าวกิจกรรม|0 Comments

ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย

สถาบันภาษา ร่วมกับ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์เปิดอบรมทักษะภาษาอังกฤษ ในหลักสูตร “ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฏหมาย (English for Lawyer)” [...]

❝การตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา❞

❝การตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา❞ ❝Language Institute Annual Quality Assurance❞ _________ วันนี้ เวลา [...]

❝สถาบันภาษายินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงาน❞

_________ สถาบันภาษา มจร ยินดีต้องรับคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต ประธาน พระมหาชำนาญ มหาชาโน, ดร. [...]

❝English on Demand❞

_________ สถาบันภาษา มจร เปิดหลักสูตร English on Demand หรือ ภาษาอังกฤษตามความต้องการ โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าปรึกษาและสอบถามกับทางสถาบันเรื่องที่อยากจะเรียนได้ [...]

❝ประชุมคณะกรรมการจัดโครงการ English Camp 4# 2019❞

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. สถาบันภาษา ได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาสำหรับนิสิต ปีงบประมาณ [...]

❝อบรบพัฒนาภาษาอังกฤษเรียนรู้เทคนิคพิชิตข้อสอบ TOEIC❞

_________ TOEIC หรือ Test of English for International Communication คือการทดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษในระดับการสื่อสารทั่วไป [...]

❝English Camp โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาสำหรับนิสิต❞ Students Potential Development in English

Language Institute of MCU would kindly like to invite students [...]

Go to Top